Mercatorstraat 45H – Amsterdam

€ 525.000,- k.k.
Verkocht

Omschrijving

&&& ENGLISH VERSION BELOW &&&

Sfeervol, licht en groen, een aantal kernwoorden van deze begane grond woning van bijna 70m2 aan woon-/werkoppervlak.

Deze begane grond woning van ca. 63m2 is in 2008 gerenoveerd en uitgebouwd. Heerlijke tuin op het zuidwesten met functionele en high end ontworpen Home Office (ca. 6m2) , die eind 2021 is geplaatst.

ENTREE & HAL
Via de eigen entree op de begane grond toegang tot de woning. Hal met garderobe welke toegang geeft tot de living met open keuken.

LEVEN & KOKEN
De moderne keuken met kookeiland is van alle gemakken voorzien: een gasfornuis, koelkast, vriezer, vaatwasser en oven. Bovendien heeft de keuken grote lades (90cm breed) waardoor deze veel opbergruimte biedt. Het kookeiland nodigt uit tot gezellig samen ontbijten, gezellige borrels en samen koken. Aangrenzend de living welke een fijne zitplek biedt om je even terug te trekken op de bank met een film.

SLAPEN
In de uitbouw de ruime master bedroom van bijna 25m2. Uiteraard biedt dit formaat de mogelijkheid om twee volledige slaapkamers te creëren. De huidige eigenaren hebben gekozen voor een ruime master bedroom waar eventueel ook kan worden gewerkt. Ze hebben tevens een kinderkamer gerealiseerd in combinatie met de walk-in-closet welke toegang biedt tot de badkamer.

WASSEN
In het midden de badkamer voorzien van inloopdouche, toilet en wastafel. De badkamer is toegankelijk vanuit zowel de kinderkamer/walk-in-closet als vanuit de woonkamer.

ONTSPANNEN & GROEN
Via de openslaande deuren toegang tot de ruime stadstuin van ca. 43 m2. De tuin is gelegen op het zonnige zuidwesten waardoor je in de zomer de hele dag door kan genieten van de zon. Feestjes, barbecues en borrels met vrienden en familie! Recent (eind 2021) hebben de bewoners hier ook een prachtig ontworpen Home Office geplaatst, voorzien van sedum dak, van ruim 6m2.

WERKEN & LOGEREN
Steeds meer mensen zijn vanuit huis gaan werken, dan is het fijn om een thuiswerkplek te hebben in de nabijheid van je huis. Dit is de gedachte achter het tuinkantoor: een luxe werkplek om te werken. De moderne Home Office kan uiteraard ook worden gebruikt voor logees: overnachten met privacy, of het uitoefenen van een leuke hobby als yoga of schilderen.

EIGENDOMSSITUATIE
De woning is gelegen op erfpacht van de gemeente Amsterdam. Het tijdvak is afgekocht tot 01-02-2054. In 2019 is de aanvraag gedaan voor het afkopen van de erfpacht onder gunstige voorwaarden. Deze aanvraag is destijds niet volledig afgerond. Verkopers wachten nu op terugkoppeling van de gemeente hierover (medio 2022), wellicht valt het appartement onder de spijtoptantenregeling.

VERENIGING VAN EIGENAREN
De Vve is groot (nummer 11-85) en wordt professioneel beheerd door VvE beheer Amsterdam. Er is een meerjarenonderhoudsplan en reserve van ca. EUR 438.618,= (peildatum 20-01-2022). De maandelijkse bijdrage voor dit appartement bedraagt ca. EUR 91,94.
Het aandeel voor dit appartement binnen de VvE is 56/7505.
Koper dient rekening te houden met een eenmalige eigen bijdrage in 2022 en 2023 van in totaal circa € 3.200, – tot circa € 4.000, – afhankelijk van de aanbesteding in verband met (onder andere) uit te voeren betonherstel en schilderwerk aan de achterzijde. (zie notulen van de ALV 2020 en 2021).

OMGEVING
Het appartement is gelegen aan de groene en rustige Mercatorstraat in de populaire buurt ‘De Baarsjes’ (stadsdeel West). Vlakbij het Mercatorplein en de Jan Evertsenstraat welke een diversiteit bieden aan winkels en horecagelegenheden als Café Cook, de Biertuin West, Bar Baarsch en Café Zurich. Ook zijn allerlei winkels, supermarkten, coffeebars en gezellige bakkerijtjes om de hoek te vinden. Voor groen of een rondje hardlopen liggen het Rembrandtpark en Erasmuspark om de hoek. Een paar minuten fietsen naar de grachten of De Hallen voor een bezoek aan de bioscoop.
Zeer goede verbinding met openbaar vervoer en uitvalswegen (A10).

BIJZONDERHEDEN
& Begane grond woning (geen trappen) met eigen entree;
& Gerenoveerd en uitgebouwd in 2008;
& Geheel voorzien van dubbel glas;
& Riante tuin op het zuidwesten;
& Design Home Office geplaatst eind 2021 van ca. 6m2;
& Professioneel beheerde VvE;
& Erfpacht afgekocht tot 01-02-2054

De woning is extern door een daartoe deskundig bureau ingemeten volgens de instructies van de norm NEN2580. Deze meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Het is de toekomstige koper toegestaan de overhandigde maatvoeringen zelf te controleren binnen de wettelijk gestelde bedenktermijn van drie dagen na het getekende koopcontract. Daarna vervalt elk recht tot verhaling op basis van eventueel geconstateerde meetverschillen.

De aan u verstrekte verkoopinformatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. De verkopende makelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, inclusief de mogelijke implicaties die hieruit kunnen voortvloeien. Een koper heeft zijn/haar eigen onderzoeksplicht naar alle zaken, die voor hem/haar van belang zijn in de aankoopoverweging. Met betrekking tot deze woning is ons kantoor de makelaar van verkoper. Wij adviseren u een NVM/MVA Makelaar in te schakelen, die u met zijn deskundigheid zal bijstaan in het aankoopproces. Indien u geen professionele begeleiding wenst in te schakelen, acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle zaken, die van belang zijn, te kunnen overzien. De Algemene Consumentenvoorwaarden van de NVM zijn van toepassing.

Atmospheric, light and green – these are some of the key words for this ground-floor flat of almost 70m2 living/working area.

This ground floor apartment of approx. 63m2 was renovated and extended in 2008. Delightful garden on the southwest with functional and high end designed Home Office (approx. 6m2), which is placed end of 2021.

ENTRANCE & HALL
Through the private entrance on the ground floor access to the apartement. Hall with cloakroom which gives access to the living room with open kitchen.

LIVING & COOKING
The modern kitchen with cooking island is fully equipped: a gas cooker, fridge, freezer, dishwasher and oven. In addition, the kitchen has large drawers (90 cm wide) offering plenty of storage space. The cooking island invites you to have breakfast together, enjoy a drink and cook together. Adjacent is the living room which offers a nice seating area to lounge on the couch with a film.

SLEEPING
In the extension the spacious master bedroom of almost 25m2. Of course, this size offers the possibility to create two complete bedrooms. The current owners have chosen a spacious master bedroom where you can also work. They have also realized a children’s room in combination with the walk-in-closet which provides access to the bathroom.

WASHING
In the middle the bathroom with shower, toilet and sink. The bathroom is accessible from both the nursery / walk-in-closet as from the living room.

RELAXING & GREEN
Through the French doors you have access to the spacious city garden of approx 43 m2. The garden is located on the sunny southwest so you can enjoy the sun all day in the summer. Parties, barbecues and drinks with friends and family! Recently (end of 2021) the owners also placed a beautifully designed Home Office here, with sedum roof, of over 6m2.

WORKING & LIVING
More and more people are working from home, so it’s nice to have a home office close to home. This is the idea behind the garden office: a luxury workplace for working. The modern Home Office can of course also be used for guests: spending the night in privacy, or pursuing a fun hobby such as yoga or painting.

OWNERSHIP SITUATION
The apartment is situated on leasehold of the municipality of Amsterdam. The period has been bought off until 01-02-2054. In 2019 an application was made to buy off the ground lease under favourable conditions. This application was not fully completed at the time. Sellers are now waiting for feedback from the municipality on this (mid 2022), perhaps the flat falls under the regretful buyers scheme.

ASSOCIATION OF OWNERS
The Vve is large (numbers 11-85) and is professionally managed by VvE beheer Amsterdam. There is a multi-year maintenance plan and reserve of approx. EUR 438,618 (reference date 20-01-2022). The monthly contribution for this flat is EUR 91.94. The share for this flat within the VvE is 56/7505.
The purchaser should take into account a one-off contribution in 2022 and 2023 of in total around € 3,200 to around € 4,000, depending on the tender in connection with (among other things) concrete repairs and painting at the rear. (See minutes of the 2020 and 2021 AGMs).

LOCATION
The flat is located in the green and quiet Mercatorstraat in the popular neighbourhood ‘De Baarsjes’ (district West). Close to Mercatorplein and Jan Evertsenstraat which offer a variety of shops and restaurants such as Café Cook, Biertuin West, Bar Baarsch and Café Zurich. All kinds of shops, supermarkets, coffee bars and cosy bakeries can also be found around the corner. For greenery or a run, the Rembrandtpark and Erasmuspark are just around the corner. A few minutes cycling to the canals or De Hallen for a visit to the cinema.
Very good connection with public transport and exit roads (A10).

DETAILS
& Ground floor flat (no stairs) with own entrance;
& Renovated and extended in 2008;
& Fully double glazed;
& Spacious garden at the southwest;
& Design Home Office placed end of 2021 of approx. 6m2;
& Professionally managed owner-occupier association;
& Ground lease purchased until 01-02-2054

The house is externally measured by an expert agency according to the instructions of the standard NEN2580. This measurement instruction does not fully exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations in carrying out the measurement. The future purchaser is permitted to check the measurements handed over himself within the legally stipulated cooling-off period of three days after the signed purchase contract. Thereafter, any right to recoupment on the basis of any measurement discrepancies found shall lapse.

The sales information provided to you has been compiled with the necessary care. The selling agent accepts no liability whatsoever for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, including any implications that may arise from this. A buyer has his/her own obligation to investigate all matters that are important to him/her in the purchase consideration. With regard to this property, our office is the broker of the seller. We advise you to use an NVM/MVA broker, who will assist you with his expertise in the purchase process. If you do not wish to call in professional assistance, you consider yourself expert enough by law to be able to oversee all matters that are important. The NVM’s General Conditions of Consumption apply.

Kenmerken

Adres

Mercatorstraat 45
1056 PZ Amsterdam
Nederland Open in Google Maps

Overdracht

 • Status Verkocht
 • Koopprijs € 525.000,- k.k.
 • Aanvaarding In overleg
 • Bouw

 • Objecttype Appartement
 • Soort Benedenwoning
 • Bouwjaar 1927
 • Bouwvorm Bestaande bouw
 • Indeling

 • Aantal kamers 3
 • Aantal slaapkamers 2
 • Voorzieningen TV kabel
 • Energie

 • Soorten verwarming CV ketel
 • Soorten warm water CV ketel
 • Parkeergelegenheid

 • Parkeer faciliteiten Betaald parkeren, Parkeervergunningen
 • Kadastrale gegevens

 • 56/7505
 • Gemeente Sloten Noord-Holland
 • Sectie L
 • Indexnummer 18
 • Perceel 3268
 • Soorten Geen garage
 • Onze gegevens

  Sarphatipark 44
  1073 CZ Amsterdam

  020 - 5287862
  info@bijleveldmakelaardij.nl
  Stel uw vraag
  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

  Foto's


  Kaart

  LinkedIn
  Instagram
  WhatsApp