Memeleiland 23 – Amsterdam

€ 1.475.000,- k.k.
Verkocht

Omschrijving

Absoluut high-end en lofty wonen in dit luxe appartement van eind 2020 met royaal uitzicht op de grachten, het plantsoen en het groene park in de populaire en levendige Houthavens.

Dit compleet nieuwe, royale gelijkvloerse appartement van bijna 200m2 met 2 slaapkamers, gemakkelijk terug te brengen naar 3, is uitermate ruimtelijk en voorzien van zeer hoogwaardige afwerking. Kleuren en materialen zijn perfect op elkaar afgestemd, waardoor een rijk woongevoel wordt ervaren met een loftachtig karakter door de open verbinding van alle vertrekken. Door de hoekligging is de lichtinval overdadig en is het weidse uitzicht voor Amsterdamse begrippen zeer zeldzaam.

Memeleiland is een zeer groen en duurzaam eiland, aan de gracht, het IJ en dichtbij de Amsterdamse binnenstad. Het fijne is ook: een autovrije wijk voor de deur. Het appartement is maar liefst 19 meter lang over de breedste zijde! De zonkant bevat dubbelzijdig openslaande deuren met een kantelsysteem en zijn aan de voorkant en lange zijde voorzien van een zonweringssysteem. De woning wordt verkocht met bijbehorende externe berging. De aanhorige parkeerplaats (met laadpaal) is gunstig gelegen in de onderbouw en apart te koop voor EUR 50.000 k.k. Er is ook een zeer ruime, makkelijke toegankelijke inpandige fietskelder voor de bewoners.

De huidige indeling is gebaseerd op de uitgangspunten ‘open, ‘ruimtelijk’, ‘warm’ en ‘flexibel’. Meer thuiswerken of extra slaapkamer gewenst direct of pas later? Dan is dit eenvoudig te realiseren door geringe aanpassingen. Zie hiervoor ook de getoonde alternatieve plattegrond.

WELKOM
Via de fraaie gemeenschappelijke entree is het appartement, gelegen op de vierde verdieping via de trap of lift te bereiken. Of met de lift vanuit de parkeergarage. Entree via hal met directe binnenkomst in de fraaie en groots opgezette eetkeuken.

KOKEN
Net als de rest van het huis, is er een zachte en aardse kleurstelling gebruikt voor de keuken, welke voorzien is van een riant kookeiland alsook een achterwand met deels hoge kasten en deels juist prettig veel werkruimte. De keuken zelf is van het hoogwaardige keukenmerk Bulthaup en alle denkbare apparatuur is aanwezig, uitgevoerd in de merken Miele (combioven, stoomoven, ijskast, XL afwasmachine), Siemens (vriezer), Cooker combi +E en een Bora Classic 2.0 kookplaat. Kasten zijn greeploos uitgevoerd met softclose sluiting en het kookeiland is van zandbeige aluminium materiaal. Het werkblad zelf is sierlijk dun en biedt veel ruimte voor afleg, maar ook voor het plaatsen van mooi decoratiemateriaal of bloemen. Een goed uitgedacht lichtplan completeert het geheel.

BUITEN
De keuken is direct grenzend aan het ruime terras met hardhouten vloer en ochtend en middagzon en geweldig uitzicht. Dit blijft gelukkig ook wijds, want ook na de realisatie van de laatste bouwblokken zal er altijd zicht zijn op de grachten, toekomstig groen en de Silodam. Hier is genoeg ruimte voor een lounge set en/of eettafel.

WONEN
De woonkamer ligt op het zuidwesten en heeft daardoor de hele dag direct zonlicht, ook tot in de latere avond. De adembenemende ruime woonkamer geeft de mogelijkheid om meubelstukken vrij in de ruimte te plaatsen en zodoende een meer dan royaal gevoel van wonen te beleven. Verdiepingshoge ramen en deuren verleiden de bewoner om voortdurend van het uitzicht te genieten, mede door het diverse karakter ervan; kijkend naar de hoogwaardige nieuwbouw, de nautische omgeving of de oorspronkelijke jaren twintig bouw.

THUISWERKEN
Ondanks het open karakter is er goed doordacht een werkplek gerealiseerd in de meer dan ruime doorloop naar de slaapkamers. Deze is eenvoudig ook af te schermen met een wand, waardoor een derde (slaap)kamer mogelijk is.

SLAPEN
Een tweetal riante slaapkamers bevinden zich aan de achterzijde van het appartement, met uitzicht op het park. Doordat de eerdergenoemde doorloop een grote berg/kledingkast herbergt, is er hier vooral de luxe van een ruim bed, ruimte voor kunst en genieten van rust. Naast de master bedroom heeft het appartement een tweede goed bemeten slaapkamer. Hier is voldoende ruimte voor een groot bed, kastenwand en/of bureau. Door de prachtige glazen deuren wordt het open karakter van de woning benadrukt en de lichtinval geoptimaliseerd, terwijl er toch voldoende privacy wordt gewaarborgd vanuit het leefgedeelte van het huis.

BERGEN
Los van de onopvallende wand vullende kast is er nog een grote berging in de onderbouw van het gebouw. Intern is er een grote berging met wasmachine/droger aansluitingen alsook de technische units.

GOOD TO KNOW
Het hele appartement is voorzien van inbouwspots met dimmers, meerdere internet- en data aansluitingen en een ruim aantal stopcontacten.
De wijk Houthavens is CO2 neutraal en de woning zelf is daardoor eveneens volledig klimaatneutraal. Voorzien van stadsverwarming, vloerverwarming, koeling van de vloer, zonnepanelen, optimale isolatie en HR ++ glas. Er wordt met inductie gekookt.

ME-TIME
Het sanitair is van ongekende luxe met een geheel eigen signatuur door de prachtige hexagon tegels en de eigenzinnige kleurstelling. Ingetogen grijs met aardetinten, zeer luxe badmeubel en fraaie verlichting omluisteren de badkamer voorzien van inloopdouche en tweede w.c. Er is nog een gastentoilet uitgevoerd in dezelfde hoogwaardige materialen.

GA MEE NAAR BUITEN…
De Houthavens van Amsterdam ondergaat een metamorfose. Vroeger losten vrachtschepen met boomstammen uit heel Europa hier hun lading. Nu is het gebied een fantastische plek om te wonen, te werken en recreëren. Tal van creatieve bedrijven hebben zich al gevestigd in het gebied. Net als een basisschool, een middelbare school, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een zorgcentrum, een peuterspeelzaal en sportschool, trendy (koffie)bars, sfeervolle restaurants/hotels zoals Boat & Co (met houten vlonder) en gezellige terrassen aan het water.
Een weekend vol gezellige activiteiten heb je hier zo gevuld: Gezellig varen door de Houthavens (directe verbinding met het IJ) waarna je aanmeert aan een van de grachten. Picknicken aan de picknicktafels voor het huis en elke zaterdag de broodkar voor de deur met verse broodjes en koffie. S’middags zwemmen bij het Bredius Openlucht zwembad en s’avonds genieten van cultuur in het Amsterdam Theater of de bioscoop die nu gebouwd wordt.
Op Memeleiland staat duurzaamheid voorop, er is klimaatneutraal gebouwd met aandacht voor energie- en materiaalgebruik.

AL HET MOOIS KORT SAMENGEVAT:
Woonopp. ca 195,8m2 (NEN-Meting aanwezig);
Volledig gelijkvloers appartement met lift en daardoor levensloopbestendig en rolstoelvriendelijk;
Gelegen op de vierde verdieping, fijne hoekligging, met drie zijden ramen, slechts 1 directe buur;
Gevelbreedte van wel 19 meter over lange zijde;
Verdiepingshoge ramen en dus een overvloed aan licht;
2 slaapkamers, eenvoudig 3de te creëren;
Prijs exclusief parkeerplaats met laadpaal. Prijs: € 50.000,- kk;
Inpandig fietsenbergplaats;
Voorzien van stadsverwarming en verkoeling;
Eigen zonnepanelen(10 in totaal) welke de stroom in appartement voorzien;
Berging in de onderbouw voorzien van elektra;
Maandelijkse VVE bijdrage: € 260,17 voor de woning en € 18,58; – voor de parkeerplaats. Administratie wordt professioneel gevoerd door Van Munnik Beheer;
De erfpachtcanon bedraagt ca. € 5.500,= per half jaar (woning) en ca. € 70,= (parkeerplaats)
Tijdvak loopt tot 1-8-2066;
SWK-garantie (bouwgarantie) van toepassing tot 10 jaar na eerste oplevering.

TRANSLATION
Absolutely high-end and lofty living in this luxury flat from the end of 2020 with generous views of the canals, the park and the green park in the popular and lively Houthavens.

This completely new, spacious ground floor flat of almost 200m2 with 2 bedrooms, easily convertible to 3, is extremely spacious and equipped with very high quality finishing. Colours and materials are perfectly matched, creating a rich living feeling with a loft-like character due to the open connection of all rooms. Due to the corner location, the incidence of light is abundant and the panoramic view is very rare by Amsterdam standards.

Memeleiland is a very green and sustainable island, on the canal, the IJ and close to the Amsterdam city centre. The best part is: a car-free neighbourhood on the doorstep. The flat is no less than 19 metres long on the widest side! The sunny side contains double-sided doors with a tilting system and the front and long side are equipped with a sun protection system. The property is sold with an attached external storage room. The attached parking space (with charging station) is conveniently located in the basement and can be purchased separately for EUR 50,000 k.k. There is also a very spacious, easily accessible indoor bicycle cellar for the residents.
Because the complex En-Bloc, of which this property is a part, is divided into 5 sub-compartments, it feels small and personal, but enjoys the luxury of a professional VVE.

The current layout is based on the principles of ‘open’, ‘spacious’, ‘warm’ and ‘flexible’. Would you like to work from home or have an extra bedroom straight away or later on? Then this is easy to achieve by minor adjustments. See also the alternative floor plan shown.

WELCOME
Through the beautiful communal entrance the flat, situated on the fourth floor, can be reached by stairs or lift. Or by lift from the parking garage. Entrance via hallway with direct access to the beautiful and spacious dining kitchen.

COOKING
Like the rest of the house, a soft and earthy colour is used for the kitchen, which has a spacious cooking island and a back wall with partly high cabinets and partly just pleasant work space. The kitchen itself is of the high-quality Bulthaup brand and is equipped with every imaginable appliance, including Miele (combi oven, steam oven, refrigerator, XL dishwasher), Siemens (freezer), Cooker combi +E and a Bora Classic 2.0 hob. Cabinets are handle-less with softclose closure and the cooking island is made of sand-beige aluminium material. The worktop itself is gracefully thin and offers plenty of space for storage, but also for placing beautiful decorative items or flowers. A well thought-out lighting plan completes the whole.

OUTSIDE
The kitchen is directly adjacent to the spacious terrace with hardwood floor and morning and afternoon sun and great views. Fortunately, this view remains wide, because even after the completion of the last building blocks, there will always be a view of the canals, future greenery and the Silo Dam. There is enough space here for a lounge set and/or dining table.

LIVING
The living room is located on the southwest and therefore has direct sunlight all day, even into the late evening. The breathtakingly spacious living room gives you the opportunity to place furniture freely in the space and thus experience a more than generous sense of living. Floor-to-ceiling windows and doors entice the resident to constantly enjoy the view, also because of its diverse character; looking at the high-quality new construction, the nautical surroundings or the original 1920s construction.

Despite the open character, a well thought-out workplace has been realised in the more than spacious passage to the bedrooms. This can easily be screened off with a wall, making a third (sleeping) room possible.

SLEEPING
Two spacious bedrooms are located at the rear of the flat, overlooking the park. Because the aforementioned passage accommodates a large storage/wardrobe, there is especially the luxury of a spacious bed here, space for art and enjoying peace and quiet. In addition to the master bedroom, the flat has a second good-sized bedroom. Here there is enough space for a large bed, wardrobe and/or desk. The beautiful glass doors emphasise the open character of the house and optimise the incidence of light, while still ensuring sufficient privacy from the living area of the house.

Apart from the inconspicuous wall-filling cupboard, there is a large storage room in the basement of the building. Internally, there is a large storage room with washer/dryer connections as well as the technical units.

GOOD TO KNOW
The entire flat is equipped with recessed spotlights with dimmers, multiple internet and data connections and a large number of sockets.
The Houthavens district is CO2 neutral and the flat itself is therefore also completely carbon neutral.

Equipped with district heating, underfloor cooling, solar panels, optimal insulation and HR ++ glass. Cooking is done with induction.

ME-TIME
The sanitary facilities are of unprecedented luxury with a signature of their own due to the beautiful hexagonal tiles and the idiosyncratic colour scheme. Subdued grey with earth tones, very luxurious vanity unit and beautiful lighting enclose the bathroom with walk-in shower and second toilet.

LETS GO OUTSIDE…
The Houthavens of Amsterdam are undergoing a metamorphosis. In the past, cargo ships with tree trunks from all over Europe unloaded their cargo here. Now the area is a fantastic place to live, work and recreate. Numerous creative companies have already established themselves in the area. Just like a primary school, a secondary school, a children’s day-care centre, an after-school care centre, a playschool and a sports school, trendy (coffee) bars, atmospheric restaurants/hotels such as Boat & Co (with wooden deck) and cosy waterside terraces.
A weekend full of fun activities is easily filled here: Cosy sailing through the Houthavens (direct connection with the IJ) after which you moor at one of the canals. Picnicking at the picnic tables in front of the house and every Saturday the bread cart in front of the door with fresh rolls and coffee. Swimming in the afternoon at the Bredius Open Air Swimming Pool and enjoying culture in the evening at the Amsterdam Theatre or the cinema currently under construction.
Sustainability comes first on Memeleiland, with climate-neutral construction and attention to the use of energy and materials.

ALL NICE FEATURES SUMMARIZE
Living area 195,8m2 (NEN report available);
Full ground floor flat with lift and therefore lifelong learning and wheelchair friendly;
Located on the fourth floor, fine corner location, with windows on three sides, only 1 direct neighbour;
Façade width of 19 metres over long side;
Floor-to-ceiling windows and therefore an abundance of light;
2 bedrooms, easy to create 3rd;
Price excluding parking space with charge point. Price: € 50.000,- kk;
Indoor bicycle storage;
Equipped with district heating and cooling;
Own solar panels (10 in total) which provide electricity in flat;
Storage in the basement with electricity;
Monthly VVE contribution: € 260.17 for the house and € 18.58, – for the car park. Administration is professionally conducted by Van Munnik Beheer;
The ground lease is approx € 5.500,= p/half year (house) and approx € 70,= (pp);
Period runs until 1-8-2066;
SWK guarantee (construction guarantee) applies to 10 year.

Kenmerken

Adres

Memeleiland 23
1014 ZL Amsterdam
Nederland Open in Google Maps Download brochure

Overdracht

 • Status Verkocht
 • Koopprijs € 1.475.000,- k.k.
 • Aanvaarding In overleg
 • Bouw

 • Objecttype Appartement
 • Soort Bovenwoning
 • Bouwjaar periode VANAF_2011_TM_2020
 • Bouwvorm Bestaande bouw
 • Indeling

 • Aantal kamers 4
 • Aantal slaapkamers 3
 • Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Lift, Schuifpui
 • Energie

 • Soorten verwarming Stadsverwarming
 • Soorten warm water Stadsverwarming
 • Parkeergelegenheid

 • Parkeer faciliteiten Betaald parkeren, Parkeervergunningen
 • Kadastrale gegevens

 • 1920/100000
 • Gemeente Amsterdam
 • Sectie K
 • Indexnummer 48
 • Perceel 10845
 • Soorten Inpandig, Parkeerplaats
 • 84/100000
 • Gemeente Amsterdam
 • Sectie K
 • Indexnummer 71
 • Perceel 10845
 • Soorten Inpandig, Parkeerplaats
 • Onze gegevens

  Sarphatipark 44
  1073 CZ Amsterdam

  020 - 5287862
  info@bijleveldmakelaardij.nl
  Stel uw vraag
  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

  Foto's


  Kaart

  LinkedIn
  Instagram
  WhatsApp