1. Heel praktisch is het NVM-net, een actueel woningbestand waarbij vraag en aanbod zich snel en efficiënt ontmoeten.
  2. Achter een NVM-woningmakelaar staat de brancheorganisatie NVM. Dit heeft onder meer als voordeel dat wanneer u een meningsverschil heeft met uw NVM-makelaar u om advies kunt vragen bij de afdeling Consumentenzaken van de NVM, waardoor u zo de kosten van een dure advocaat kunt besparen.
  3. De NVM-makelaar is eveneens taxatiespecialist waarop u een beroep kunt doen als u de waarde van uw woning wilt laten bepalen voor het verkrijgen van een extra hypotheek, een verbouwing, bij verkoop of in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
  4. Natuurlijk doet een NVM-woningmakelaar er alles aan om fouten te voorkomen. Maar een fout maken is menselijk en de nadelige gevolgen hiervan kunnen voor rekening van uw makelaar zijn. Als lid van de NVM heeft hij evenwel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zodat de eventuele kosten waardoor hij aansprakelijk is altijd kan betalen.
  5. De NVM stelt hoge eisen aan haar leden ten aanzien van deskundigheid en vakkundigheid. Zodoende worden er voortdurend bijscholingscursussen gegeven en toetsen afgenomen. Een goede makelaar is altijd goed op de hoogte van de vele facetten welke voor u bij het kopen van een huis belangrijk zijn. En omdat de woningmarkt voortdurend in beweging is, is een blijvende scholing een belangrijke voorwaarde voor succes.