Ontwikkelen in onze hoofdstad is complex, vaak moeizaam en bouwen is extra kostbaar. Om het bouwplan optimaal vorm te geven op de markt is een hoge mate van betrokkenheid en inzet van de makelaar een eerste vereiste; meekijken en meedenken maakt hier al onze meerwaarde. Een architect kan zich soms heerlijk uitleven op een ontwerp, maar is het hierdoor nog optimaal verkoopbaar? Dat is een vraag waar wij ons graag mee bemoeien.

De valkuilen welke door regelgeving en wetgeving kunnen ontstaan, de meest courante verdeling van de ruimten en de opstelling van de prijzen zijn slechts enkele facetten bij de projectontwikkeling. Goed gerenoveerde woningen hebben/aansprekende nieuwbouw heeft nog altijd genoeg vraag op de woningmarkt. Het is van belang dat de makelaar goed de toestroom van koopgegadigden begeleidt en zorg draagt voor een probleemloze transactie. Door de vele projecten, waarbij onze medewerkers nieuwbouw en vernieuwbouw in (groot) Amsterdam hebben mogen begeleiden, zijn wij als geen ander gespecialiseerd in het bemiddelen ervan. Dit kunnen zowel grootschalige nieuwbouwplannen zijn of juist kleine appartementencomplexen. Schroom niet ons al te raadplegen in de ontwerp- of zelfs aankoopfase, het kan heel veel uitmaken voor het eindresultaat.