Gemeente Amsterdam
www.amsterdam.nl

Interieur vormgeefster
www.dorinecamps.nl

Funda
www.funda.nl

Makelaarsvereniging Amsterdam
www.mva.nl

Nederlandse Vereniging van Makelaars
www.nvm.nl

Kadaster
www.kadaster.nl

Om uw bezoek aan een notaris voor te bereiden
www.notaris.nl

Dienst Ruimtelijke Ordening
www.dro.amsterdam.nl

Nationale Hypotheek Garantie
www.nhg.nl

Vereniging Eigen Huis
www.eigenhuis.nl

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM)
www.rijksoverheid.nl