Begin 2015 krijgen alle woningeigenaren zonder energielabel van het ministerie van Binnenlandse Zaken een voorlopig energielabel thuisgestuurd. Dit is een inschatting van het energielabel, afkomstig uit openbare gegevens over de woning van bijvoorbeeld het Kadaster. Dit energielabel volstaat echter niet op moment van transactie. De eigenaar die een woning wil verkopen of verhuren, moet eerst online het definitieve energielabel regelen op www.energielabelvoorwoningen.nl (deze webapplicatie is per 1 januari 2015 live). De woningeigenaar controleert daar maximaal 10 woningkenmerken. Indien nodig levert de eigenaar digitaal bewijsmateriaal aan en verstuurt deze naar een erkend deskundige. Deze controleert de gegevens digitaal op afstand en hoeft dus niet meer thuis langs te komen.

De woningeigenaar kan zelf online het definitieve energielabel regelen op www.energielabelvoorwoningen.nl (deze webtool gaat 1 januari 2015 live). Dat gaat via de volgende stappen:

 1. Inloggen met DigiD;
 2. Woninggegevens controleren en waarnodig aanpassen, maximaal 10 vragen: type glas (leef-en slaapruimte), gevel-, dak- en vloerisolatie, verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, zonnepanelen en zonneboiler;
 3. Digitaal bewijs aanleveren (zoals aankoopdocumenten, een bouwtechnisch rapport, factuur of foto);
 4. Erkend deskundige kiezen die de aangeleverde informatie gaat controleren;
 5. Gegevens versturen.

De gekozen erkend deskundige controleert daarna digitaal de aangeleverde informatie. De woningeigenaar betaalt de erkend deskundige via iDeal of een factuur. Na goedkeuring ontvangt de woningeigenaar het definitieve energielabel per mail. Dit energielabel wordt automatisch geregistreerd in de database van RVO.nl. Dit is het definitieve, geldige energielabel dat de woningeigenaar zelf moet overhandigen uiterlijk tijdens de overdracht van de woning bij de notaris.

Wij wijzen u op de plicht om een definitief energielabel aan de koper te overhandigen. U riskeert anders een boete die kan oplopen tot € 405. Wij kunnen u helpen bij het online regelen van het energielabel en het (digitaal) aanleveren van bewijsmateriaal. Ook nieuw per 2015 is de verplichting om de energielabelklasse te vermelden in advertenties, als voor hun woning het definitieve label is geregistreerd. Het gaat hierbij onder andere om advertenties op woningaanbodwebsites, in etalages en gedrukte media. Ook worden de (voorlopige en definitieve) energielabels openbaar via www.zoekuwenergielabel.nl.

Het energielabel is ook verplicht bij de oplevering van een nieuwbouwwoning. Dit gaat op dezelfde manier als bij verkoop van een woning, door in te loggen op energielabelvoorwoningen. In veel gevallen is de verkoper geen natuurlijk persoon. In die gevallen kan de verkoper inloggen met het zakelijk account.

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
 • gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt (tijdelijke bouwwerken zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen
 • woonboten;
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

De geldigheidsduur van een label is 10 jaar na afgiftedatum.