Vanaf 2016 voert de gemeente Amsterdam eeuwigdurende erfpacht in. Nu wordt de vergoeding (canon) die u betaalt voor het gebruik van de grond elke 50 jaar opnieuw vastgesteld. Straks, bij eeuwigdurende erfpacht, wordt de canon slechts één keer vastgesteld. Welke canon u moet betalen staat dan voor altijd vast. Zo krijgt u zekerheid over uw erfpachtkosten.

Vanaf het moment dat u overstapt op eeuwigdurende erfpacht wordt de jaarlijkse vergoeding voor eens en altijd vastgesteld - mits het gebruik van de grond niet verandert. De vergoeding wordt alleen nog aangepast aan de inflatie. Ook kunt u er voor kiezen om de vergoeding in een keer af te kopen. Dan hoeft u nooit meer iets te betalen zolang u het gebruik van de grond niet wijzigt. In beide gevallen weet u precies waar u aan toe bent als het gaat om de lasten van uw woning of uw bedrijfspand. Dat geeft zekerheid. Voor u, voor een eventuele koper en voor een hypotheekverstrekker.

Voor de huidige 110.000 erfpachters zal een overstapregeling worden gemaakt waarin wordt uitgewerkt hoe de bestaande afspraken tussen gemeente en erfpachter worden verrekend, welke vorm en welke fasering de overstap zal krijgen. De gemeente heeft in haar uitwerking de mogelijkheden voor de overstap van woningen onderzocht, commercieel vastgoed volgt de komende tijd. Alle erfpachters zijn samen goed voor 250.000 contracten die nooit allemaal tegelijk kunnen worden omgezet. De gemeente hecht er belang aan dat erfpachters in gelijke omstandigheden vergelijkbare aanbiedingen krijgen. Alle erfpachters kunnen gebruik maken van het nieuwe stelsel. Uitgezonderd zijn het Havenbedrijf Amsterdam en de woningcorporaties. Hier gelden nu aparte erfpachtafspraken voor. Wel zal er voor het Havenbedrijf Amsterdam en de woningcorporaties een traject gestart worden om te kijken of zij ook de mogelijkheid kunnen krijgen om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht.

afbeelding