Er kan een grote verscheidenheid aan redenen ten grondslag liggen om een taxatieopdracht aan een makelaar te verstrekken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een waardebepaling teneinde tot een aan- of verkoopbesluit te geraken, de financieringsaanvraag voor een hypothecaire geldlening, boedelscheiding, erfenis, taxatie in het kader van de WOZ, etc. Omdat de belangen van betrokkenen vaak hoog zijn, is het zaak dat het taxatierapport vakkundig is opgesteld en waarbij duidelijk de gewenste informatie wordt gegeven.

Mede daarom vragen banken vaak om een taxatierapport opgesteld door een makelaar aangesloten bij de NVM. & Bijleveld makelaardij heeft de deskundigheid en ervaring om u van een kwalitatief zeer hoogwaardig en verantwoord taxatierapport te voorzien.

Taxaties worden verricht volgens NVM, CRMT ten behoeve van financiering, splitsingsaanvraag, successie, rechtbank, boedelscheiding, aan- of verkoopoverweging, etc. De taxaties worden uitgevoerd door Angelique Bijleveld. Voor het opstellen ervan geldt een degressief tarief, met een minimum van € 350,- excl. BTW. De kosten zijn afhankelijk van de prijsklasse, type en soort registergoed, prijsklasse en de complexiteit van de taxatieopdracht. Uiteraard doet & Bijleveld vooraf een offerte.